Специализации и научни интереси

Образование:
 • Медицина, ВМИ Плевен 1985-1991
 • Образователна и научна степен „ДОКТОР” по научната специалност: 03.01.45 АКУШЕРСТВО И  ГИНЕКОЛОГИЯ – 2012 г.
 • Магистърска степен „Обществено здраве и здравен мениджмънт” – 2014 г. ФОЗ, МУ, гр. Плевен
Специалности:
 • „Акушерство и Гинекология” -1997
 • „Онкология” – 2002
Специализации:
 •  Национален институт по Акушерство и гинекология, София – 1997
 •  The Barzilay Medical Center, Ashkelon, Izrael; Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University, Department of Obstetrics and Gynecology – post graduate training in Gynecology, Oncology and Obstetrics; 1-ви април – 1-ви юли, 1999
 •  Национален онкологичен център, София – 2001
Членство в научни организации:
 • Българско дружество по акушерство и гинекология – от 2001год.
 • Българска асоциация по онкогинекология (БАОГ) – от 2006 год.
 • Българска асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия (БАМИГХ) от м. април 2010 год.
 • Национален експертен борд, Поведение при овариален карцином,  2014 год.
 • Society of European Robotic Gynecological Surgery – SERGS – от 2015 год.
Специализирани курсове
 • „Колпоскопия”, ВМИ – София, 1995 год.
 • „Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията, ВМИ – София,1997 год.
 • „Топографска анатомия и хирургия на органите в малкия таз”, ВМИ – Плевен, 2001 год.
 • „Диагностична и оперативна лапароскопия в гинекологията” I-во ниво, МУ Плевен – 2009 год.
 • „Оперативна лапароскопия в гинекологията” II-ро ниво, МУ- Плевен, 2011 год.
 • „Диагностична и офис хистероскопия – I ниво“, МУ- Плевен, 2016 г.
 • Gynecological Surgery Course – Gynecological Cancer and Laparoscopic Approach – State of the Art, IRCAD, Strasbourg, 2019
Научни проекти
 • Problem Solving for Better Health Workshop, organized by Dreyfus Health Foundation – New York – USA,  Association for Better Health – Bulgaria, Medical University – Pleven and University Hospital – Pleven Project: Намаляване на уроинфекциите при пациентки, лекувани с радикална хистеректомия; April 1-3, 2005, Pleven, Bulgaria
 • Third Bulgarian Workshop with practical sessions in Robotic Gynecology and Urology, The IX-th International Workshop on da Vinci Surgery in SEE – participation in live surgery as moderator at Telecommunication Endoscopic Center, Medical University – Pleven, Bulgaria May18 –20, 2011
 • Преваленс на HPV16 и HPV18 IgG антитела. ДНК- анализ детекция и количествено определяне чрез Real-time PCR на HPV16 в рискови групи от населението, МУ Плевен, 2015
Професионални и научни интереси:
 • лапароскопска гинекологична хирургия
 • съвременно хирургично лечение на злокачествените забоявания на женската полова система
 • рак на вулвата
 • оперативна гинекология
 • тазова хирургия
 • хирургия на перинеума