Практика

Заемани длъжности:

1991 г. – 1994 г. – ординатор БНМП гр. Елена

1994 г. – 1997 г. – платен специализант в катедра „Акушерство и Гинекология” ВМИ Плевен

1998 г. – 2013 г. – лекар акушер-гинеколог „Онкогинекологична клиника” УМБАЛ „Д-р Г. Странски МУ, гр. Плевен

2006 – 2010 г. – задочен докторант към „Онкогинекологична клиника” по научна специалност АГ; Отчислен с право на защита

2012 г. – Главен асистент по „ Акушерство и Гинекология” към катедра „Акушерски грижи” , ФЗГ, МУ, гр. Плевен

2013 г. – 2015 г. – Началник отделение по „Обща и оперативна гинекология” към Гинеколигична клиника, УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, МУ гр. Плевен

2015 г. м. юни – ноември 2016 г. – Началник отделение по „Миниинвазивна и роботизирана хирургия”  към Онкогинекологична клиника, УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, МУ, гр. Плевен

2016 г. м. декември – Началник на Онкогинекологична клиника, УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, МУ, гр. Плевен

2016 г. – Доцент по „ Акушерство и Гинекология” и досега към катедра „Акушерски грижи” , ФЗГ, МУ, гр. Плевен